Το ΔΣ της Διοκλής ΑΕ θα συνεδριάσει την 1η Αυγούστου 2018