ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤAΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.Κ. 7