ΔΥΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Νο 12: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ