Ακίνητα

Βιοτεχνικό Πάρκο

Τουριστικό Μ. Μαντίνειας

Λαϊκή αγορά Αγίας Τριάδας

Δημοτικό κατάστημα Μ. Μαντίνειας

Παλιό Γυμνάσιο Παραλίας

Καταστήματα του ΔΕΚ και μέρος του ΑΕΚ

Αγροτεμάχιο Παμίσου