Συνάντηση Παπαδάκη με επαγγελματίες του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου