ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ)