Πρόσκληση στην υπ’ αριθμ. 4/2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ.