ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ. ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ