Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας στο εκκλησάκι στο ΒΙΟΠΑ