Δυτικό Εμπορικό Κέντρο: Τοποθετήθηκαν κάμερες, συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης του χώρου