Διοκλής: Τοποθετήθηκε αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας