Διοκλής: Παραχωρήθηκε γραφείο στον Σύλλογο Επαγγελματιών του ΒΙΟ.ΠΑ.