ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ: Συνεδριάζει το ΔΣ την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου