ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  20/18 – ΔΕΥΤΕΡΑ  24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018