Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για τη “ΜΙΣΘΩΣΗ JCB ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (15τ)