Αγροτεμάχιο Παμίσου

Το αγροτεμάχιο έχει έκταση 12.300 τ.μ. και έχει μισθωθεί για γεωργική εκμετάλλευση.