Βιοτεχνικό Πάρκο

Το ΒΙΟ.ΠΑ. ευρίσκεται δυτικά της πόλης της Καλαμάτας σε έκταση 52.000 m2 και αποτελεί έργο πιλοτικό διεθνών προδιαγραφών.

 

Σχεδιάστηκε για να στεγάσει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούντο κυρίως εντός του κεντρικού ιστού της πόλης, συντελώντας στην αποκέντρωση των οχλουσών επιχειρήσεων και στην αποκατάσταση εκείνων που είχαν πληγεί από τους καταστρεπτικούς σεισμούς του έτους 1986.

 

Διαθέτει προς μίσθωση 64 μονάδες κατανεμημένες σε τρεις μεγάλους τομείς (πτέρυγες) συνολικής καθαρής κάλυψης 8.505 m2.

 

Εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. ευρίσκεται το κτίριο Διοίκησης που στεγάζει τα γραφεία της «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» καθώς και το Δημοτικό Παντοπωλείο.