ΒΙΟΠΑ-ΔΕΚ: Άλλη μια σειρά ουσιαστικών έργων ολοκληρώθηκε