Το ΔΣ της Διοκλής ΑΕ θα συνεδριάσει στις 10 Ιουλίου 2019