Την Τρίτη 24/12/19 η αγορά του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου