Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου φωταγωγείται το δέντρο στο ΒΙΟΠΑ