Τα έργα στο ΒΙΟΠΑ και στην Δυτική Αγορά συνεχίζονται