Πρόσκληση στην υπ’ αριθμ. 1/2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.