ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.