ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ