Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα “Σπιτάκια” στην Πλατεία