ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 11/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021