Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης 2023 του ΔΣ της ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ