ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.