ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 7/19  –  ΤΕΤΑΡΤΗ 10  ΙΟΥΛΙΟΥ  2019