Φωταγωγήθηκε το δέντρο του ΔΙΟΚΛΗ στο Βιοτεχνικό Πάρκο