Επαναληπτική πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία για το ακίνητο Α19