ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ.: Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. την Πέμπτη 28/7/2022