Διοκλής ΑΕ: Ευχές και λαμπάδες πρόσφερε στους επαγγελματίες του ΒΙΟ.ΠΑ.