ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Νο 39 ΔΥΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ