Απάντηση σε δημοσίευμα του “Θάρρους” για τις τουαλέτες του Δυτικού κέντρου